Pannon Zöldház® építési rendszer

 

Az energiatakarékos, bio-falazatú házak kifejlesztését azok a piaci igények gerjesztették, melyek a megszokott korszerű építő elemekből megépített épületek paramétereitől többet, mást és legfőképpen gazdaságosan üzemeltethető lakóépületet akartak. Az így megépített házak magukban hordozzák a természetességet, az ökologikus jegyeket.

 

A PANNON ZÖLDHÁZ Kft. a modul rendszerű bio építkezési technológia úttörő képviselője. Építési rendszerünk alapja a rendkívüli hőszigetelés és rendkívül stabil, biztonságos szerkezet. Elmélyedve a legújabb trendekben és építészeti technológiákban, megalkottuk saját MODULÁRIS ÉPÍTÉSZETI RENDSZERÜNKET a Pannon Zöldház®-at!

 

A fenntartható építészetben az innováció folyamatos, ma már szinte lépést tartani is nehéz az egyre megújuló technológiákkal. A piac azon kérdésére kerestük a választ, hogy lehet e folyamatosan fejleszteni, korszerűsíteni egy ingatlant energetikai és épületfizikai szempontból, nagyobb szerkezeti változtatások nélkül. Válaszunk: jól átgondolt, modulárisan tervezet épületszerkezet és gépészeti elemek mellett igen! Érdemesnek tartunk akár úgy megépíteni egy funkcionális épületet, hogy tulajdonosa a későbbiekben – pénztárcájához mérten – bővíthesse annak gépészetét, megújuló energiaforrásokat hasznosító elemekkel.

 

A Pannon Zöldház® moduláris építési rendszerben olyan, egymással jól illeszthető technológiákat válogattunk össze, melyek lehetővé teszik egy korszerű és energiatakarékos otthon kialakításától kezdve akár a teljesen bio-, passzív-, esetleg inaktív épületek létrehozását is. Mindezt úgy, hogy sem az épület szerkezetét, sem a gépészetét tekintve nem ragadtunk le egy-egy favorizált technológiánál, rugalmasan igazodunk a piac és a megrendelőink igényeihez.

 

 

 

MIÉRT ZÖLDHÁZ?

 

A fosszilis energiaforrásoktól való viszonylagos függetlenség jegyében, az alternatív energiatermelő rendszerek felhasználásával, az egészséges belső levegőért, a környezetkímélő építési módok elterjedése érdekében alakítottuk ki a Pannon Zöldház®-aink üzemeltetési feltételeit. A legújabb fejlesztések lehetővé teszik az épületek energiafogyasztásának akár 80 %-os csökkentését is.

 

Az energiaköltség nagysága már a tervezési fázisban eldől. Az alacsony energiaszükségletű Pannon Zöldház®-ak hang- és hőszigetelésére természetes alapanyagú termékeket, melegvíz ellátásra napkollektort, áramellátásra szélgenerátort, napelemet, fűtésre-hűtésre hőszivattyút, szennyvíz kezelésére ORM berendezéseket alkalmazunk, illetve ajánlunk.

 

Az energia hatékony megoldások, a speciális gépészeti rendszerek magasabb építési költségekkel járnak. Ám az átgondolt, szakszerű energetikai tervezés, a megbízható berendezések, illetve a későbbi rendkívül alacsony rezsiköltségek garantálják a megtérülést.

 

Épületszerkezet

 

A Pannon Zöldház® moduláris építési rendszerben a falszerkezet megválasztása a megrendelő privilégiuma. Az általunk képviselt építési technológiák az energiatakarékos – jól hőszigetelt kiviteltől a passzívház minősítésig terjednek, akár teljesen bio kivitelben. A Pannon Zöldház Kft. specialitásnak számító előre gyártott nagypaneles készház technológia éppúgy alkalmas gazdaságos és energiatakarékos otthonok építésére, mint a bennmaradó-zsaluzatos falazattal, fabeton-falazattal, vagy hagyományos tégla falazattal és kiegészítő dryvit szigetelési rendszerrel készülő falszerkezetek.

 

A Pannon Zöldházak az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet alapján kiállítandó zöldkártyán „A+” minősítést kapnak.

 

 

Gépészet

 

A Pannon Zöldház Kft-nek külön gépészeti leánycége van, amely a zöldház kivitelezések mellett, normál gépészeti kivitelezéseket is végez. Figyelmünk és tevékenységünk egyre inkább a zöld technológiák irányába fordult, így nem csak családi- és társasházak, hanem – a megújuló energiák tekintetében – az ipari felhasználású rendszerek telepítése és üzemeltetése is portfóliónk része.

 

A jól szigetelt házaknál elengedhetetlen az épület energiatakarékos üzemeltetése és szellőzése, hogy a párásodás, penészedés, gombásodás és egyéb légúti-egészségügyi problémák megelőzhetőek legyenek. A légutánpótlás a nyílászárókba épített szabályozott légbevezető elemek alkalmazásával, vagy a jóval drágább hő-visszanyert légtechnikai rendszerek alkalmazásával történik.

 

A házak fűtését, hűtését, melegvíz ellátását hőszivattyús rendszerrel, vagy levegőkazánnal biztosítjuk. A kialakított hő-központ alkalmas a napkollektorokból érkező hő-kapacitást is fogadni. Az általunk preferált rendszert épületautomatika folyamatosan felügyeli és irányítja honnan, milyen energiát kinyerve lehet az épületet legoptimálisabban fűteni, hűteni és meleg-vízzel ellátni.

 

Modularitás

 

A gépészeti alapszerelést úgy tervezzük és kivitelezzük – igény esetén –, hogy az alkalmas legyen az alap gépészeti elemek mellett akár a csak később beépített, hozzákapcsolt elemek/kapacitások fogadására, kezelésére. Így biztosítjuk annak lehetőségét, hogy az alaprendszer megbontása nélkül, a tulajdonos igényeinek és lehetőségeinek megfelelően bővíthető, fejleszthető, módosítható épületgépészeti rendszer álljon rendelkezésre.

 

Takarékosság

 

A Pannon Zöldház® rendszerhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatás küldetése, hogy az adott épület optimális kialakítására úgy tegyen javaslatot, hogy az energiatakarékosságon túl, kellő súllyal vegye figyelembe a megtérülési mutatókat, a zéró emisszió elvét, valamint az üzemeltetési és karbantartási költségeket is. Magyarországi viszonyok között – tapasztalataink szerint – a bölcs kompromisszumok és átgondolt koncepciók a sikeresek, egy tisztán bio- vagy passzív házzal szemben.